SQL Veri Kurtarma

Güncel yazılımların birçoğu verileri depolamak için Microsoft SQL veritabanı kullanmaktadır. Microsoft SQL Server üzerinde tüm veriler çok büyük boyutlara ulaşabilen bir ya da birkaç dosyada saklanmaktadır. Bu da verilerin yedeklenmesi ve sağlam olarak depolanmasında sorunlara yol açmaktadır. Herhangi bir sorundan dolayı bir dosyanın kaybı ya da bozulması ile tüm veriler erişilemez duruma gelebilmektedir. Dosyaların büyüklüğü ve çalıştırılabilmesi için bütünlük gerektirmesi, bu tip durumlarda, standart veri kurtarma hizmetlerinin çoğu zaman yetersiz kalmasına yol açmaktadır.
Standart veri kurtarma çalışmaları yapısı gereği daha çok dosya seviyesine odaklanır. Çalışmalar sonucu dosyanın bozuk ya da eksik olarak elde edilmesi durumunda, standart onarım yöntemleri dışında, gelişmiş çözüm sağlanamaz. Bunun dışında, veri dosyasına erişim sağlanabildiği halde veritabanı içeriğinde oluşmuş başka sorunlar varsa (bozulmalar, kayıt ya da tabloların silinmesi vs.) yine standart veri kurtarma hizmetleri sınırlı çözüm üretebilir.

Hemen Arayın